EVALUAREA DE RISC ȘI CONDIȚII DE ORGANIZARE PENTRU EVENIMENTE SPORTIVE

Având în vedere măsurile preventive extraordinare dispuse de Guvernul României pentru combaterea epidemiei de Corona virus, vă transmitem alăturat Hotărârea nr. 6 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, aprobată prin procedura prevăzuta la art. 4 din Hotărârea 4/04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, precum și Procedura privind evaluarea de risc și condiții de organizare pentru evenimente.

Măsurile prevăzute în Hotărârea mai sus-menționată se pun în aplicare de îndată, cu excepția activităților aflate în derulare, care se vor finaliza cu participarea persoanelor deja aflate  în incintă.

Ținând cont de cele menționate, cluburile sportive trebuie să dispună cu celeritate măsurile care se impun, potrivit competențelor legale pe care le dețineți.

Procedura privind evaluarea de risc și condiții de organizare pentru evenimente oferă un ghidaj detaliat pentru evaluarea riscului fiecărui eveniment în parte funcție de:

  • Tipul evenimentului
  • Nivelul de activitate
  • Durată
  • Frecvență
  • Participanți
  • Densitatea participanților
  • Vârsta participanților
  • Locul de desfășurare al evenimentului
  • Condițiile de igienă la locul evenimentului

Dacă în urma estimărilor de risc din care reiese un nivel „Scăzut” sau „Moderat” evenimentele se pot organiza, dar organizarea lor nu exclude un risc de apariție a propagării transmiterii infecției. 

Pentru un rezultat al estimării din care reiese un nivel „Ridicat” riscul este de așteptat să apară în majoritatea circumstanțelor și astfel nu este încurajată organizarea lor.

De asemenea, aceiași procedură oferă un set foarte util de recomandări pentru organizatorii de evenimente.

Procedura privind evaluarea de risc și condiții de organizare pentru evenimente poate fi descărcată de aici.

Hotărârea nr. 6 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase poate fi descărcată de aici.

Formula de evaluare a riscului poate fi descărcată de aici

Articole similare

Distribuie articol

Ultimele articole