Documente

Documente necesare afilierii

 1. Certificatul de identitate sportivă (C.I.S.) copie legalizată;
 2. Actul constitutiv al clubului sportiv copie legalizată;
 3. Statutul clubului sportiv copie legalizată;
 4. Hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice, încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică) copie legalizată;
 5. Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice (în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial) copie legalizată;
 6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului (în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni) copie legalizată;
 7. Dovada sediului structurii sportive (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat) copie xerox simplă;
 8. Dovada patrimoniului structurii sportive copie xerox simplă;
 9. Cerere de afiliere la F.R.A.E. (format PDF)

Documente pentru legitimare sau transfer membri

 1. Cerere legitimare (format PDF)
 2. Cerere transfer (format PDF)