Adunare Generală

Convocator la Adunarea Generală Ordinară al FRAE aici.

Documentele Adunării Generale Extraordinare din data de 02.11.2021:

– Proces Verbal

– Hotărârea AGE

– Aviz expres MS

Act adițional Statut